Inschrijven

Privaat deel

Inschrijven

Privaat deel

Wetenschappelijke prijs van AEDBF/EVBFR-Belgium

Teneinde het onderzoek rond het bank- en fincancieel recht te stimuleren richt AEDBF/EVBFR-Belgium een wetenschappelijke prijs in. De prijs wordt door een jury toegekend aan een werk van kritische en reflecterende aard dat een substantiële bijdrage levert tot de theorievorming en/of de juridische praktijk in het Belgisch, Europees of rechtsvergelijkend bank- en financieel recht.

Thema van de 2018 prijs
AEDBF/EVBFR–Belgium

Uiterste indieningsdatum: 30 september 2017

“Het einde van de bank monopolies ?”
“The end of banking monopolies ?”

De prijs zal worden uitgereikt in 2018.

Voor de verdere voorwaarden inzake deze prijs, zie het reglement

Voor alle inlichtingen:

André-Pierre André-Dumont

Sabrina Zegers

Top