Inschrijven

Privaat deel

Inschrijven

Privaat deel

Cahiers van AEDBF/EVBFR-Belgium

De Cahiers van AEDBF/EVBFR-Belgium, uitgegeven door Anthemis, bevatten grondige analyses van de onderwerpen die worden behandeld tijdens onze conferenties. Deze naslagwerken zijn aldus een essentieel hulpmiddel voor de rechtsbeoefenaars.

Consulteer de website van Anthemis voor meer informatie en de bestelling van de boeken:

Top