Inschrijven

Privaat deel

Inschrijven

Privaat deel

De raad van bestuur

van AEDBF/EVBFR-Belgium is samengesteld uit volgende personen

Voorzitter Inez De Meuleneeree
Secretaris-Generaal Anne Sophie Pijcke
Penningmeester Wilfried Kupers
Bestuurders André-Pierre André-Dumont Catherine Houssa
Veerle Colaert Merel Rosiers
Benoît Feron Reinout Temmerman
Benoît Frin

Voorzitter

0

Inez De Meuleneere

Inez is licenciaat in de rechten (VUB), in het fiscaal recht (ULB) en in het vennootschapsrecht (KU Brussel). Zij begon haar professionele loopbaan bij het juridisch departement van de toenmalige Generale Bank. In 2004 stapte ze over naar de Compliance afdeling van Fortis Bank, later BNP Paribas Fortis, aanvankelijk in de Anti-Money-Laundering Unit, vervolgens als compliance officer voor de retail en private banking & wealth management business en tenslotte als hoofd van de compliance afdeling Client Interest Protection.  In 2014 volgende een passage van 5 jaar als Banking & Finance Knowledge Lawyer en Head of Know-how bij Allen & Overy Belgium. In October 2019 keerde zij terug naar de bankensector, als compliance officer bij Bank Degroof Petercam. Ze is tevens bestuurder van Forum Compliance, dit is de vereniging van de compliance officers van de Belgische financiële sector.

Inez is lid van de Raad van Bestuur van EVBFR-Belgium sinds juni 2011 en was secretaris-generaal tussen 2013 en 2017. Ze is Voorzitter sinds juni 2017 en sinds januari 2018 ook bestuurder van de Europese moederorganisatie AEDBF.

Secretaris-Generaal

Anne-Sophie Pijcke

Anne Sophie Pijcke

Catholique de Louvain en licenciaat in het fiscaal recht aan de  Université Libre de Bruxelles. Tot eind 2016 was zij juridisch directeur van het departement Legal & Regulation en secretaris-generaal bij Euronext Brussels. Zij is thans nog Special Advisor van de Brusselse Beurs. Daarnaast is zij lid geweest van het Instituut voor Bedrijfsjuristen waar ze ook plaatsvervangend lid was van de Tuchtcommissie.  Ze is actief in de sector van het financieel en beursrecht en corporate governance. Zij oefent bestuursmandaten uit en is secretaris generaal bij beursgenoteerde of familiale Belgische ondernemingen.

Ze is sinds 2003 bestuurder van de EVBFR-Belgium en sinds juni 2017 secretaris-generaal. Sinds februari 2015 is zij tevens bestuurder van de Europese moederorganisatie AEDBF.

Penningmeester

Wilfried Kupers

Wilfried Kupers

Wilfried behaalde in 1985 het diploma van licentiaat in de rechten aan de KULeuven en is gespecialiseerd in het financieel en vennootschapsrecht. Hij bekleedde voornamelijk functies binnen de juridische dienst van KBC Bank en KBC Groep (en haar juridische voorgangers) en was er van 2002 tot 2014 Group general counsel. Thans is hij er Juridisch directeur-specialist.

Hij is bestuurder van EVBFR-Belgium sedert juni 2015 en penningmeester sinds oktober 2017.

Bestuurders

André-Pierre André-Dumont

André-Pierre André-Dumont

André-Pierre is sinds 1994 advocaat bij de balie van Brussel en sinds 1997 gastlector aan de Université Catholique de Louvain waar hij bankrecht doceert. Hij behaalde zijn diploma in de rechten en het notariaat aan de Université Catholique de Louvain.

Hij is sinds 2007 bestuurder van EVBFR-Belgium.

Veerle Colaert

Veerle Colaert

Veerle is hoofddocent financieel recht aan de KU Leuven en co-directeur van het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht. Zij doceert naast een basiscursus in het ondernemingsrecht onder meer de vakken European Financial Regulation en European Banking and Investment Services Law. Zij organiseert tevens vier maal per jaar de “Clinics Financial Law” en is optiecoördinator van de optie “European Business Law” in het Leuvense LL.M programma.

Sinds 1 juli 2016 is zij lid van de ESMA Securities and Markets Stakeholders Group en sinds 1 oktober 2016 lid van de Sanctiecommissie van de FSMA. Zij zetelt tevens in de redactie van het TRV-RPS.

Sinds december 2016 maakt Veerle deel uit van de Raad van Bestuur van EVBFR-Belgium.

Benoît FRIN

Benoît Frin

Benoît heeft een diploma rechten van de UCL en een master in fiscaal management van de Solvay Business School (ULB).  Hij begon zijn carrière bij PriceWaterhouseCoopers binnen de Tax afdeling. Daarna had hij verschillende managementfuncties binnen de groep BNP Paribas in Luxemburg en in België, waaronder binnen de juridische afdeling van BNP Paribas Fortis.  Benoît is sinds 2011 Director Estate Planning & Lending en lid van het directiecomité van BNP Paribas Fortis Private Banking & Wealth Management.

Benoît is sinds december 2017 bestuurder van EVBFR-Belgium.

Benoit Feron

Benoît Feron

Benoît is advocaat-vennoot bij het advocatenkantoor Laga te Brussel. Na zijn diploma licenciaat in de rechten behaalde hij vervolgens een diploma van de derde cyclus in het Europees recht aan de Universiteit van Gent, een LL.M. aan Duke University, VS en een maîtrise en gestion fiscale aan de Solvay Business School (ULB).  Hij is gespecialiseerd in financieel recht en vennootschapsrecht. Hij is eveneens wetenschappelijk medewerker bij CRIDES-Jean Renauld en chairman van het subcommittee “Clearing and Settlement” van het Banking Law Committee van de International Bar Association.  Hij spreekt ook regelmatig tijdens colloquia over financieel recht en vennootschapsrecht en is auteur van talrijke publicaties.

Hij is bestuurder van EVBFR-Belgium sinds 1994 en was voorzitter van de EVBFR-Belgium tussen 2009 en 2013.

Catherine Houssa

Catherine Houssa

Catherine is  Partner bij advocatenkantoor Simont Braun te Brussel. Zij behaalde haar rechten diploma aan de UCL en is gespecialiseerd in bank- en financieel recht. Ze heeft vele publicaties op haar naam staan, in het bijzonder op gebied van regelgeving aangaande nieuwe technologieën. Catherine was tussen 2005 en 2013 secretaris-generaal en tussen 2013 en juni 2017 voorzitter van de Raad van Bestuur van de EVBFR-België. Sinds januari 2018 is zij voorzitter van de EVBFR-Europa.

merel

Merel Rosiers

Merel is werkzaam bij de dienst Enforcement (Auditoraat) van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Ze heeft een licentiaatsdiploma rechten (Universiteit Gent) en een masterdiploma in het Economisch Recht (DES Droit Economique, Université Libre de Bruxelles). Ze was eerder aan de slag als advocaat aan de balie van Brussel (Eubelius), waar zij zich vooral toelegde op geschillenbeslechting en procesvoering.

Merel is bestuurder van EVBFR-Belgium sinds 2016.

Reinout Temmerman

Reinout Temmerman

Reinout behaalde zijn master in de rechten aan de UGent in 2010 gevolgd door een LL.M. aan de University of Chicago in 2011. Hij startte zijn carrière bij Allen & Overy LLP als advocaat, waarna hij ervaring opdeed in de banksector in het Compliance departement van BNP Paribas Fortis. Sinds 2015 is hij aan de slag bij de Nationale Bank van België waar hij zich specialiseert in betalingswetgeving als prudentiële toezichthouder op betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld en betrokken is bij het oversight op marktinfrastructuren (betalingssystemen en -schema’s). In die capaciteit is hij tevens de Belgische vertegenwoordiger in het ECB/EBA SecuRePay Forum en in de PSOWG (Payment & Securities Oversight Working Group).

Reinout is bestuurder van EVBFR-Belgium sinds oktober 2019.

Top