Inschrijven

Privaat deel

Inschrijven

Privaat deel

De vereniging

AEDBF is een vereniging zonder winstoogmerk naar Frans recht, opgericht in 1988 in Parijs, onder impuls van de Franse Association Nationale des Juristes de Banque, van de Association Luxembourgeoise des Juristes de Banque en van de groep van het Franse tijdschrift «Banque».

Ze verenigt personen in de Europese Unie die geïnteresseerd zijn in de juridische en economische aspecten van de bank-, financiële en beurssector.

De werkzaamheden van AEDBF staan onder het gezag van een wetenschappelijk comité dat hoogleraren, hoge magistraten, juristen en topadvocaten verenigt waarvan de persoonlijkheid en werk worden erkend in de financiële wereld.

De Belgische afdeling van de vereniging, AEDBF/EVBFR-Belgium, werd opgericht in 1991 onder de vorm van een internationale vereniging met wetenschappelijk oogmerk en is onderworpen aan de wet van 27 juni 1921.

Ze verenigt een driehonderdtal juristen en economisten die actief zijn in kredietinstellingen, beroepsverenigingen, internationale financieringsmaatschappijen, instellingen van de Europese Unie, financiële toezichthouders, alsook talrijke advocaten, magistraten, hoogleraren, …

Top