Map Unavailable

Datum / tijd
Date(s) - 17/09/2020 - 20/11/2020
13 h 30 min - 16 h 40 min


Zo’n twee jaar geleden heeft de Belgische wetgever het wettelijke landschap van het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht grondig gewijzigd. Daar bovenop komt nog de recente inwerkingtreding van het nieuwe Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen. Het leek ons dan ook een geschikt moment om een eerste status op te maken van de impact van deze nieuwe regels op de vermogensorganisatie en -overdracht. In dit EVBFR-seminarie bestaande uit vier namiddagen belichten experten in vermogensplanning de belangrijkste aandachtspunten.

De presentaties werden gegroepeerd rond vier thema’s:

17 september 2020 pm : Professionele activiteiten, over te dragen vermogen.

8 oktober 2020 pm : Echtgenoot of samenwonende: hoe mekaar beschermen?

29 oktober 2020 pm : Hoe nalatenschapsconflicten voorkomen of beperken?

20 november 2020 pm : Vennootschapsrechtelijke structuren en vermogensplanning, welke perspectieven?

Alle sessies worden uitsluitend per videoconferentie gehouden.

De bijdragen van de sprekers worden gepubliceerd in een boek in de reeks “Cahiers de l’AEDBF’.

Inschrijving voor de volledige cyclus of per namiddag

Deelnameprijs

Volledige cyclus (boek inbegrepen)

Per namiddag

Leden:

EUR 390

EUR 150

Niet-leden:

EUR 490

EUR 180

Documentatie voorbehouden aan de ingeschreven deelnemers