Het Fonds Scientifique Jean Bastin zal de Prijs van een bedrag van 20.000 euro toekennen aan de auteur van het beste werk, uitgegeven na 1 januari 2016 of nog uit te geven, dat één van de volgende thema’s behandelt :

De schulden en de solvabiliteit van Staten

De Staat in arbitrage: internationale handels- en investeringsarbitrage. Problematiek van de tenuitvoerlegging van veroordelingen ten laste van een Staat. Reikwijdte en beperking van de uitvoeringsimmuniteit. Remedies. Het vraagstuk over de tenuitvoerlegging en de post-arbitrale bemiddeling over het kwantum van de veroordeling.
De Staat-schuldenaar: de problematiek van aasgierfondsen, beschermende wetgeving. Schuldenmarkt. Forum shopping. Uitvoering van buitenlandse arbitrale beslissingen of vonnissen.
De failliete Staat: problematiek van de overheidsschulden. Plaatsing onder het toezicht van het IMF.

 

De werken moeten worden ingediend tegen uiterlijk 30 november 2018, in overeenstemming met de procedure vastgesteld in het reglement.

Het reglement en verdere info vindt u op de website van het Fonds Scientifique Jean Bastin.